Torino iubeşte piatra şi utilajele mari


18.04.2019

       Echipamentele de construcţii CASE și piatra Luserna au ceva în comun: un oraş, Torino. În anii interbelici, aproximativ 90% dintre scările și pavajele orașului au fost construite din această piatră durabilă și atractivă, chiar renumitul turn Mole Antonelliana, de 168 m care a fost construit acum 150 de ani, fiind placat cu material de la exploatarea Luserna pentru a susţine turnul de cărămidă.

       Dar Torino este, de asemenea, cartierul general al companiei CASE și, prin urmare, locul de naștere al excavatorului CX370D al companiei, care a trebuit să dovedească eficienţa în cariera de piatră Luserna din Bagnolo Piemonte, Italia, pentru compania Vigilanco Alfredo e Fratelli. Piatra Luserna extrasă din carieră necesită o forţă brută mare și o funcţionare agilă a mașinii.

Istoria modernă începe cu CX370D
      Imediat după ce explozivii au extras pia­tra din pereţii carierei, intră în acţiune exca­vatorul CASE CX370D care trebuie să se de­plaseze rapid pentru a duce rocile de mari dimensiuni pe un teren mai sigur, unde vor fi concasate. Acest traseu format din pan­te puternice, suprafeţe alunecoase acope­rite cu piatră oferă șansa excavatorului CA­SE de a demonstra o combinaţie perfectă de putere, precizie și viteză.

Alessandro Fresia, CASE Marketing Ma­nager, Italia, remarcă: „Excavatoarele CASE oferă un echilibru perfect între performan­ţă, costuri de operare și productivitate, fă­cându-le ideale pentru exploatările grele. Extragerea și transportul pietrei din locuri atât de izolate și greu accesibile reprezintă o specialitate a casei, acestea reprezentând pieţe-cheie pentru CASE, un producător de talie mondială care construiește utilaje spe­cial concepute pentru a face faţă condiţiilor dure din aceste locuri.”

Economia de combustibil este importantă totdeauna
      Un utilaj mare și puternic nu înseamnă neapărat că trebuie să și consume carbu­rant în cantităţi mari, și aici scăderea chel­tuielilor legate de exploatare fiind o cerinţă de bază a utilizatorilor.
Din acest motiv, deși utilajele de aseme­nea dimensiuni sunt în general manevrate de operatori bine instruiţi, CASE a introdus sistemul Auto Power Boost a lui CX370D. Aceasta livrează puterea necesară fiecărei operaţiuni, fără a risipi inutil combustibil. Astfel, atunci când este nevoie crește auto­mat presiunea hidraulică necesară din punct de vedere operaţional, garantând nivelul de siguranţă și productivitatea necesare atunci se lucrează în condiţii dificile. Practic, siste­mul Auto Power Boost oferă trei moduri de funcţionare pentru a acoperi toate cerinţe­le de exploatare: modul „A” permite nivela­rea și ridicarea precisă; Modul „H” reprezintă echilibrul perfect între productivitate și eco­nomie de combustibil; Modul „SP” oferă pu­terea maximă, necesară de multe ori în ca­zul transportului rocilor de mari dimensiuni.

Sistemul hidraulic inteligent CASE (CIHS) se asigură că forţa este adaptată mane­vrabilităţii, asigurând un control impresio­nant și previzibil, garantând că nu se fa­ce risipă de energie. Operatorul controlea­ză cu mare precizie puterea uriașă a mași­nii, iar piatra este preluată rapid din terasa de unde a fost dislocată, într-un mod efici­ent și în siguranţă.

Specialiștii CASE au analizat activitatea utilajului în interiorul acestei cariere și au ajuns la concluzia, împreună cu proprieta­rul carierei, că excavatorul CASE CX370D a fost exact ceea ce clientul avea nevoie pen­tru carieră: puternic și mare, dar totuşi rapid. Operatorul a reușit să ridice bucăţi de rocă cu o greutate de 20 de tone, în plus acesta a declarat că, datorită forţei sale puternice de ridicare și sistemului hidraulic rapid a putu să obţină rezultate tot mai bune, cu fiecare ciclu de lucru.

În același timp, modelul CX370D oferă ni­velurile de siguranţă și confort ale operato­rului pe care le solicită astfel de condiţii de lucru dure. Camerele din spate și din lateral, combinate cu un ecran mare, oferă o vizibili­tate excepţională, în timp ce o cabină presu­rizată şi bine antifonată, cu spaţiu suficient pentru picioare, oferă o deplasare lină, chiar și cu cupa plină și un mediu de lucru liniștit.

Dar cel mai important a fost feed-backul pozitiv oferit de proprietar și de operatori, aceștia fiind satisfăcuţi de viteza de func­ţionare oferită de sistemul hidraulic, consu­mul redus de combustibil și cabina extrem de confortabilă.