CASE se “dezvăluie” la Bauma


12.02.2019

      CASE pregăteşte câteva surprize pentru ediţia de anul acesta a expoziţiei Bauma. În acest an, așa cum ne-a obișnuit, pe o suprafaţă interioară impresionantă, vor fi prezentate atât noi generaţii de utilaje cât și tehnologii noi care se vor regăsi în componența viitoarelor utilaje terasiere. Specialiștii grupului CASE au venit bine pregătiţi, și mai ales dispuși să dezvăluie câteva noutăţi în premieră absolută, chiar cu trei luni înainte de eveniment.

  Mai simplu înseamnă mai productiv

  Producătorul american va dezvălui funcţionalitatea deo­sebită a noilor comenzi pe bază de joystic­kuri ocazia târgului care va avea loc în Mun­chen. Astfel, inginerii companiei au reali­zat un sistem de control al deplasării cu un joystick care poate fi operat cu mâna stân­gă, dar care nu înlocuiește volanul ci numai îl suplinește pentru deplasări pe anumit ti­puri de teren și un altul, destinat acţionării cu mâna dreaptă, și care combină comenzi­le standard pentru roata faţă de orientare a lamei, dar și cele destinate înclinării aces­teia în timpul lucrului.

Pentru acele locuri de muncă care nece­sită o virare strânsă, această inovaţie poa­te fi completată de funcţia de înclinare a ro­ţii. Prin simpla apăsare a unui buton, ope­ratorii pot activa această funcţie complexă, realizând mult mai uşor virajele. Evident, de la acelaşi buton, sistemul combinat de con­trol poate fi oprit.

Antonio Strati, Directorul diviziei de uti­laje pentru construcţii rutiere CASE expli­că: „Controlul precis al unghiurilor de încli­nare, de direcţie și de articulare este crucial pentru maximizarea eficienţei atunci când operează în zonele restrânse. Dar, în timp ce operatorii se concentrează pe manevrarea mașinii, aceștia petrec mai puţin timp navi­gând eficient prin şantier sau realizând ope­raţiunea de nivelare. Aceste situaţii duc la oboseala operatorului și la o productivitate redusă. Această dezvoltare unică este mo­delul pentru următoarea generaţie de utila­je. Direcţia combinată automatizează pozi­ţia tuturor celor trei componente ale direc­ţiei, simplificând sarcinile operatorului, per­miţând o întoarcere mai strânsă și reducând timpii morţi. Suntem un brand orientat că­tre client, aşa că inovaţiile noastre le vor fi de folos acestora. Căutăm în mod activ părerile lor și folosim acest lucru pentru a proiecta mașinile Case ale viitorului. Obiectivul nos­tru este întotdeauna să căutăm modalităţi prin care conducerea unui utilaj să fie mai ușoară, mai automatizată și mai sigură. Am ascultat și am răspuns prin inovare. Aceas­tă inovaţie va fi disponibilă pentru utilajele livrate în Europa începând cu anul 2021, Bau­ma fiind ocazia perfectă de a o prezenta.”

Is time of CASE show

De altfel, întreaga prezenţă CASE la Bau­ma este concentrată pe inovaţie. Utilajele pen­tru exploatările de minerale de suprafaţă, ce­le destinate industriei de reciclare, pentru con­strucţiile urbane și construcţia drumurilor, vor avea fiecare o zonă dedicată. CASE va aduce în zona de prezentare un total de 15 utilaje, iar “sora” sa din grup, producătorul de autocami­oane IVECO, va aduce patru mașini.

Astfel, camioanele CASE și vehiculele IVECO se vor combina pentru a oferi o sărbătoare a mărcii industriale CNH despre trecut, prezent și viitor. În secţiunea destinate activităţii în ca­riere a standului va fi prezent un încărcător pe roţi CASE 1121G, un excavator CASE CX300D și un camion IVECO Astra HD9. Toate acestea po­sedă flexibilitatea necesară și puterea pentru a face faţă cerinţelor cererii de carieră.

Modelul CASE 1121G este echipat cu un motor industrial FPT Stage IV fără filtru de particule diesel (DPF), oferind cele mai performante performanţe de cuplu la tu­raţie scăzută, fără a mai necesita un sis­tem suplimentar de răcire. O pompă con­trolată electronic, o supapă principală mai mare și mai mulţi senzori hidraulici fac din CASE CX300D o forţă, fiind ideal pentru cariere. La capitolul reciclare, vor fi prezen­tate un camion CASE 821G pentru manipula­rea deșeurilor (WH) și un camion basculantă IVECO X-Way NP.

Proiectat special pentru industria de re­ciclare, CASE 821G WH dispune, printre mul­te altele, de un pachet complet de protec­ţie, care previne acumularea de materiale, dar şi sisteme speciale de scurgere pentru rezi­duurile lichide. Pe de altă parte, autocamio­nul IVECO NP este echipat cu un motor Cur­sor 9, de 400 CP și 1700 Nm cuplu, alimentat cu gaz natural comprimat (CNG).

Tot la Bauma vor fi prezentate noul ex­cavator CASE CX90D, încărcătorul compact CASE TV450, excavatoarele CASE CX18C și CX37C, buldoexcavatorul CASE 570ST, încăr­cătorul compact CASE 321F compact și IVE­CO DAILY 4x4, dar şi utilaje speciale pentru construirea şoselelor.

Inovaţia în centrul atenţiei

La târgul din Germania, CASE va prezen­ta şi noile modele compacte de încărcătoa­re frontale. Cu cel peste 20 de senzori și 20 de servomotoare electrohidraulice instala­te pe mașină, noile utilaje vor putea efectua mişcări combinate, iar operatorii vor avea un control mai mare asupra deplasării şi a vi­tezei de încărcare.

Egidio Galano, director în cadrul CASE, ex­plică motivul acestei noi dezvoltări: „Clien­ţii noștri au condus la această schimbare. Ştim ca funcţiile automate reduc oboseala operatorului şi cresc productivitatea, chiar şi pentru cei lipsiţi de experienţă. Am reali­zat o tehnologie combinată electrohidrauli­că care şi-a dovedit eficienţa la seria G, aşa că am adaptat-o pentru utilajele compacte. Acum, operatorii pot munci toată ziua, fă­ră oboseală. Senzorii optimizează funcţiile maşinii, aşa că avem un consum de carbu­rant mai mic, cu o productivitate mai mare. Au fost eliminate câteva furtunuri hidrauli­ce, aşa că întreţinerea se poate realiza mult mai uşor. La CASE, oferim soluţii reale la pro­blemele din lumea reală. Ne ascultăm clien­ţii și folosim capacitatea și experienţa între­gului grup CNH Industrial pentru a răspun­de provocărilor cu care se confruntă aceş­tia, productivitatea fiind cea mai mare grijă a lor. Vizitatorii standului CASE de la Bauma vor vedea și alte câteva îmbunătăţiri ale ga­mei de încărcătoare compactă CASE, inclu­siv un nou cuplor rapid hidraulic”.